Osnovni podaci

Mirnovec Pirotehnika d.o.o. je upisana u registar Trgovačkog suda u Zagrebu, broj spisa: 080172335 | OIB: 03589417293 | Račun broj (HR3824840081101127175) kod Raiffeisenbank Austria d.d., Petrinjska 59, 10000 Zagreb | Temeljni kapital 1.784.600,00 kuna uplaćen u cijelosti | Članovi uprave: Franjo Koletić, Barica Koletić | Sjedište: Mirnovec 20, 10430 Samobor

Trenutno nema komentara.

Leave a Reply