Brodska Signalizacija

Za sve artikle postoji dozvola za stavljanje u promet MUP-a RH, te suglasnost Hrvatskog registra za brodove da su proizvodi po SOLAS-u (međunarodni standard za spašavanje ljudskih života na moru).

Artikli se prodaju uz priložene dokumente o vlasništvu plovila.

BRODSKA SOIGNALIZACIJA

Trenutno nema komentara.

Leave a Reply