Cjenik

Naziv usluge

Vrijeme najma

Cijena 
(bez naše usluge)

Cijena
(s našom uslugom)

Napomena

VRTNI ASORTIMAN

Šator 3m x 3m

5 dana

350,00 kn

50,00 kn svaki sljedeći dan / po šatoru

Šator šesterokutni (cca 24 m2)

5 dana

750,00 kn

70,00 kn svaki sljedeći dan / po šatoru

Šator 3m x 4,5m

5 dana

400,00 kn

50,00 kn svaki sljedeći dan / po šatoru

Šator 3m x 6m

5 dana

500,00 kn

60,00 kn svaki sljedeći dan / po šatoru

Set stol+2 klupe

5 dana

50,00 kn

10,00 kn svaki sljedeći dan / po setu

OPREMA ZA STAGE / OSTALA OPREMA

Color changer / city color

1 dan

400,00 kn

800,00 kn

100,00 kn svaki sljedeći dan

Laser

1 dan

500,00 kn

800,00 kn

100,00 kn svalo sljedeći dan / po laseru

Inox posude sa pleamnovima – običan plamen

1 sat

/

300,00 kn

50,00 kn svaki sljedeći sat / po posudi
Najam više od 10 posuda 250,00 kn / po satu i posudi

Inox posude sa plamenovima – plamenovi u boji (plava, crvena, narančasta, žuta, zelena)

1 sat

/

400,00 kn

100,00 kn svaki sljedeći sat / po posudi
Najam više od 10 posuda 300,00 kn po satu i posudi

Uređaj za snijeg – Snowboy

5 dana

1.000,00 kn

1.800,00 kn

Naša usluga uključuje i tekućinu za snijeg.
Cijena tekućine 150,00 kn / l
Najam više od jednog uređaja 1.500,00 kn / po uređaju

Veliki uređaj za snijeg UE

5 dana

1.700,00 kn

2.500,00 kn

Naša usluga uključuje i tekućinu za snijeg.
Cijena tekućine 150,00 kn / l
Najam više od jednog uređaja 2.000,00 kn / po uređaju

Uređaj za balone mali

5 dana

700,00 kn

1.200,00 kn

Naša usluga uključuje i tekućinu za balone.
Cijena tekućine 150,00 kn / l
Najam više od jednog uređaja 1.000,00 kn / po uređaju

Uređaj za balone velika

/

/

1.500,00 kn

Tekućina uključena u cijenu.
Najam više od jednog uređaja 1.200,00 kn / po uređaju

Uređaj za konfete

/

/

2.500,00 kn

Konfeti uključeni u cijenu.
Najam više od jednog uređaja 2.000,00 kn / po uređaju

Uređaj za mirise za mirise (vanilija, kokos, jabuka, cappucino..)

/

800,00 kn

1.300,00 kn

Mirisi nisu uključeni u cijenu.
Cijena mirisa 150,00 kn / jedno punjenje uređaja

Virtualni plamenovi
1,20m
2,00m
3,00m
5,00m

/

600,00 kn
600,00 kn
800,00 kn
800,00 kn

1.000,00 kn
1.000,00 kn
1.200,00 kn
1.200,00 kn

/

Uređaj  za CO2

/

/

4.000,00 kn

Konačna cijena ovisi o utrošenoj količini CO2

Uređaj za suhi led

/

/

4.000,00 kn

Konačna cijena ovisi o količini utrošenog leda

Uređaj za pjenu

/

/

4.000,00 kn

Ako se radi o dugoročnom najmu cijena se umanjuje.

 

Navedene cijene su izražene neto i u iste nije uključen PDV.
Cijene se odnose na poslove koji se odrađuju unutar 50 kilometara. Ukoliko je udaljenost veća cijena se uvećava za iznos putnih troškova.
Ukoliko se radi o najmu uređaja bez naše usluge, cijena ne uključuje dostavu.