Boxevi

Boxevi trećeg razreda spadaju u sam vrh ponude Mirnovec Pirotehnike. Boxevi trećeg razreda se prodaju osobama starijim od 18 godina, a sve rasprave na temu boxeva odvijaju se na Pyro Forumu.

Gold Zlatna kiša
gamma trio
Pakiranje: 1 komad Pakiranje: 1 komad
VIDEO VIDEO
Glamour Arsenal
gamma trio
Pakiranje: 1 komad Pakiranje: 1 komad
VIDEO VIDEO
Big game Mamut
gamma trio
Pakiranje: 1 komad Pakiranje: 1 komad
VIDEO VIDEO
Hong Kong New York
gamma trio
Pakiranje: 1 komad Pakiranje: 1 komad
VIDEO VIDEO
Dubai Sydney
gamma trio
Pakiranje: 1 komad Pakiranje: 1 komad
VIDEO VIDEO
Trenutno nema komentara.

Leave a Reply