EU projektiDigitalizacija poslovnih procesa kroz ulaganje u IKT tehnologije

NPOO.C1.1.2.R3-I3.01.0427

Nositelj projekta: Mirnovec pirotehnika d.o.o.     
Ukupna vrijednost projekta: 105.067,50 €
Ukupni prihvatljivi troškovi: 84.054,00 €
EU udio u financiranju projekta:  46.229,70 €
Razdoblje provedbe projekta:  01. rujna 2022. – 01. rujna 2024.

Tvrtka Mirnovec pirotehnika d.o.o je početkom rujna 2022. godine, započela s provedbom projekta Digitalizacija poslovnih procesa kroz ulaganje u IKT tehnologije“, sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava potpisanim s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja i Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije. Projekt financira Europska unija – Next Generation EU u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO).
 
Svrha projekta je optimizirati poslovne procese, integrirati poslovne funkcije, učinkovitije organizirati tijek rada te poboljšati interakciju s klijentima i dobavljačima kako bi se poboljšao tržišni položaj tvrtke, povećala konkurentnost i učinkovitost poslovanja. Navedeno će biti ostvareno implementacijom novog ERP sustava na način da svi moduli budu prilagođeni potrebama korisnika te nabavom neophodne IKT opreme, što će u konačnici rezultirati rastom prihoda od prodaje, unaprjeđenjem poslovnih procesa, očuvanjem postojećih radnih mjesta.
 
Projekt čine sljedeće aktivnosti:
  1. Ulaganje u materijalnu i nematerijalnu imovinu povezanu s projektom;
  2. Edukacija zaposlenika za korištenje novog implementiranog ERP sustava;
  3. Usluga pripreme Plana digitalne transformacije;
  4. Upravljanje projektom;
  5. Promidžba i vidljivost;